• در صورت داشتن وارد کنید

دفتر مرکزی 

اصفهان – خیابان هشت بهشت غربی – حد فاصل چهارراه ملک و گلزار – بعد از کوچه شماره ۱۵ – ساختمان فراز ۲ – ورودی ۲ – طبقه همکف

کدپستی: ۸۱۵۴۷۵۱۹۸۹

 

واحد فروش

۰۳۱-۳۲۷۳۶۰۲۲

۰۳۱-۳۲۷۳۶۰۲۴

۰۳۱-۳۲۷۳۶۷۹۷

 بخش فنی

۰۹۱۳-۳۰۰۰۹۸۴

   ایمیل :
Pakhomegallery@gmail.com