تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه ملک و گلزار، بعد از کوچه شماره 15، ساختمان فراز 2، ورودی 2، طبقه چهارم

شماره تماس:

03132736797

مشاوره و پشتیبانی فروش:

09135559700

تماس با مدیریت:

09133000984

ایمیل:

pakhomegallery@gmail.com

آدرس فروشگاه ها:

شعبه 1

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه ملک و گلزار، نبش کوچه شماره 15

شماره تماس:

03132736022

شعبه 2

اصفهان، میدان فیض، خیابان فیض، نبش کوچه شماره 8

شماره تماس:

03136617433

شعبه 3

اصفهان، میدان فیض، خیابان فیض، بین کوچه شماره 6 و 8